За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител ЗК Нива-93, с. Професор Иширково

  • 10 Август 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Монтаж на поливна система – капково напояване на овощна гредина чрез самостоятелна водопроводна мрежа в село Професор Иширково, община Силистра, овощна градина Кайсии, местност „Кърмазу“ и местност „Ябчето“ ЕКАТТЕ 58699 с обща площ 481дка“

Възложител – ЗК Нива-93, с. Професор Иширково, община Силистра

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37003

  1. От общинската администрация на община Силистра,  кметство село Проф. Иширково.     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Силистра, кметство село Професор Иширково.

 

 

 

 

Галерия