За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3351-8/03.08.2022 г.

  • 11 Август 2022 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в ПИ с идентификатор 66229.80.13, местност „Гарата“, гр. Сеново, община Ветово“, възложител „Ватия Кварц“ АД

Галерия