За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО АО-5520/22.11.2022 г.

  • 22 Ноември 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО АО-5520/22.11.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 4500 kW в ПИ с идентификатор 07603.502.604 по КККР на гр. Бяла” с възложител „Смарт Естейт Консулт” ЕООД

Галерия