За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г.

  • 17 Ноември 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 3 900кW в ПИ с идентификатор 61710.18.173 по КК и КР на град Разград,, възложител „АГРО АРТ ВН“ ЕООД.

Галерия