За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ВЕИ СТАРО СЕЛО“ ЕООД

  • 06 Декември 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 69078.150.57 по КК и КР на село Старо село, община Тутракан с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

     Възложител –„ВЕИ СТАРО СЕЛО“ ЕООД  

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:
  3. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41403
  4. От общинската администрация – Силистра и кметство село Старо село.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Силистра и кметство село Старо село.

 

 

 

 

Галерия