За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-5895/15.12.2022 г.

  • 15 Декември 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5895/15.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол“ в ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, възложител  „АДМ РАЗГРАД“ ЕАД

Галерия