За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-181-1/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета, угояване и мандра за преработка на собствено мляко с капацитет до 1тон/ден и производство на овче сирене“ в УПИ II, кв.54 по плана на село Кошарна, община Сливо поле, възложител: ЗП ...Дауд

Галерия