За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5895-3/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохолˮ, с местоположение  ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, възложител „АДМ Разград“ ЕАД

Галерия