За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г.

  • 12 Януари 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г. за поливане на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово.

Възложител – Земеделска кооперация „16 декември“ – с. Гарван.

Галерия