За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1301-(1)/10.03.2023 г.

  • 10 Март 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация на пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в „Асфалтова базаˮ, с. Зафировоˮ, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

Галерия