За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1674-(5)/26.05.2023 г.

  • 26 Май 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец „ШК Раней 4 – Лесилхард-Силистра” с действащо разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591385/10.02.2022 г. с титуляр „Марлинˮ ЕООДˮ,

Галерия