За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2821-(1)/06.06.2023 г.

  • 06 Юни 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница  за производство на закуски“ в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе ˮ, възложител „Шогун“ ЕООД

Галерия