За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2761-(1)/07.06.2023 г.

  • 07 Юни 2023 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за приемане на ново конкретно предназначение на ПИ с идентификатор 78361.43.40 по КК и КР на село Ценово, община Ценово, възложител: Съни Ленд 003 ЕООД

Галерия