За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г.

  • 08 Септември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на гр. Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стоки“ , възложител ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП - КУБРАТ

Галерия