За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД.

  • 06 Декември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-3319-(6)/04.12.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики: 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 01 01, 10 09 07*, 10 11 12, 12 01 18*, 15 01 09, 16 01 22, 16 03 05* и 20 01 10, които ще се подлагат на дейност R13 (Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и дейност R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11) за отпадъци с код 08 03 17*, 08 02 99, 10 11 12, 12 01 18*, 15 01 09, 16 01 22, 16 03 05* и 20 01 10, както и увеличаване на площта на площадката”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по КККР на гр. Русе

Възложител - „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44940

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

 

Галерия