За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г.

  • 02 Февруари 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-705-(1)/09.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница и възложител „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Галерия