За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС за предстоящи обществени обсъждания на Доклад по ОВОС за ИП, с възложител „Каолин” ЕАД.

 • 10 Април 2024 |

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Каолин” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали”, с местоположение гр. Дулово, обл. Силистра.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 16 май 2024 г. (четвъртък), както следва:

 • От 9:30 часа в с. Раздел, общ. Дулово, в сградата на кметството, ул. „Първа” № 9;
 • От 11:30 часа в с. Черник, общ. Дулово, в сградата на кметството, ул. „Люлин” № 2;
 • От 13:30 часа в гр. Дулово, в сградата на общината, ул. „Васил Левски” № 18, заседателна зала.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден, както следва:

 • с. Раздел: в рамките на работното време на кметството - с. Раздел, ул. „Първа” № 9, при кмета;
 • с. Черник: в рамките на работното време на кметството - с. Черник, ул. „Люлин” № 2, при кмета;
 • гр. Дулово: в рамките на работното време на община Дулово - гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, при кмета;
 • РИОСВ-Русе: в рамките на работното време на инспекцията - гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Дирекция „Превантивна дейност“;
 • гр. Сеново: от 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя, ул. „Дъбрава” № 8, ет. 2, деловодство.

Неограничен свободен достъп до доклада по ОВОС и неговите приложения е осигурен чрез:

 • Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29306
 • Официален интернет сайт на възложителя на адрес: kaolin.bg

Писмени становища могат да се депозират във всяко едно от местата за обществен достъп, посочени по-горе, на срещите за обществено обсъждане и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на таблата за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, кметство Раздел, кметство Черник и община Дулово, за което са съставени протоколи. Възложителят е публикувал обяви за срещите за обществено обсъждане в местни вестници, електронна новинарска медия и на официалния си сайт.

Галерия