За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1282-(8)/16.04.2024 г.

  • 16 Април 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград

Галерия