За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-22-П/2024 г.

  • 10 Май 2024 |

Решение № РУ-22-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Общ устройствен план на град Разград с неговото землище.

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/42116

Още в тази категория: « Решение № РУ-15-П/2024 г.

Галерия