За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2150-(1)-30.04.2024 г.

  • 30 Април 2024 |

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци във връзка с осигуряване работата на трошачна машина K-JC 503 за раздробяване на строителни отпадъци и осигуряване на дейността по събиране, рециклиране и подготовка за повторна употреба

Галерия