За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „Водстрой Трейд” ЕООД.

  • 12 Юни 2024 |

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности по третиране, на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-769-02/26.10.2023 г., с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.502.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра“.

Възложител – „Водстрой Трейд” ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-2204-(5)-10.06.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47482
  1. От общинската администрация на Община Силистра и Кметство село Калипетрово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Силистра и Кметство село Калипетрово.

Галерия