За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № AO 6078/29.03.2013 г.

  • 28 Март 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № 003085 в землището на с. Кривина, общ. Ценово

България в Юнеско

Галерия