За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-21-ПР/2013 г.

  • 09 Април 2013 |

Решение № РУ-21-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване”, с местоположение УПИ ХІV, кв. 13 по плана на с. Черешово, община Сливо поле

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия