За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3150/01.07.2015 г.

  • 01 Юли 2015 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт, реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 122 724 броя места за птици"  с местоположение: ПИ с №  000058 в землището на с. Киченица, общ. Разград 

Галерия