За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № 1973/17.04.2013 г.

  • 16 Април 2013 |

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот 35897.364.32, с. Каменово, общ. Кубрат и отреждане на имота за производствени и складови дейности и животновъдство за създаване на устройствена основа за изграждане на овчарник за отглеждане на 120 броя овце

Галерия