За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № 1578/17.04.2013 г.

  • 16 Април 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за капково напояване” с местоположение: ПИ с идентификатори 73496.32.4 и 73496.32.71 по кадастралната карта на гр. Тутракан

 

Галерия