За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № 2037/17.04.2013 г.

  • 16 Април 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на Производствената база на „Фибран България” АД в гр. Русе” с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе

Галерия