За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2524/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разполагане на лодкостоянка на река Дунав в землището на с. Батин, община Борово на обща площ от 3.000 дка”, с местоположение имот с № 000041 в землището на с. Батин, община Борово

Галерия