За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-51-ПР/2013 г.

  • 21 Юли 2013 |

Решение № РУ-51-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав в участък от км 491.500 до км 490.500”, с местоположение: минимално разстояние от българския бряг – 100 м и максимално – 300 м при км 491.500, а при км 490.500 на минимално разстояние – 200 м и максимално – 400 м.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия