За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-52-ПР/2013 г.

  • 21 Юли 2013 |

Решение № РУ-52-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Реконструкция на съществуващо галванично отделение, разположено в цех 410, чрез монтаж на седем нови линии за нанасяне на покрития върху метали”, с местоположение: сграда номер 60 в границите на имот 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия