За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2799/28008/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури - водорасло Chlorella vulgaris и Изграждане на собствен водоизточник за технически нужди при производство на хранителна суспензия Chlorella CS1” с местоположение: УПИ I, кв. 20 по плана на с. Ловско, общ. Лозница

Галерия