За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3675/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния” с местоположение: имоти 007082 и 016013 в землището на с. Богданци, общ. Самуил и имоти 045001 и 020009 в землището на с. Голям извор, общ. Самуил

Галерия