За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-53-ПР/2013 г.

  • 25 Юли 2013 |

Решение № РУ-53-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т. в сграден фонд на съществуваща леярна”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия