За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3674/31.07.2013 г.

  • 30 Юли 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния в землищата на с. Богомилци и с. Хърсово, общ. Самуил на обща площ 209.006 дка” с местоположение: имоти 105029, 105031, 105032, 105033, 105034, 105035, 105036, 105037, 105038, 105039, 105040, 105041, 105042, 105043, 105044, 000374, 001012, 089038, 000349, 000350, 000351, 000356 в землището на с. Хърсово и имот 000257 в землището на с. Богомилци, общ. Самуил

Галерия