За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3676/31.07.2013 г.

  • 30 Юли 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния” с местоположение: имоти 037004 и 070006 в землището на с. Кривица и имоти 000438 и 000439 в землището на с. Самуил, общ. Самуил

Галерия