За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3736/31.07.2013 г.

  • 30 Юли 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от пауловния, орехи и кайсии на обща площ от 181.754 дка” с местоположение: имот 025032 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Галерия