За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 4384 /09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Съобщение за Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му "За ресторант, хотел, спорт и атракции" и изграждане на спа-хотел с паркинг

Галерия