За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 436/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 436/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 024008 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 435/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 435/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025030 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 434/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 434/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 025056 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 433/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 433/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатори 73496.10.60, 73496.10.63, 73496.10.64, 73496.10.66, 73496.9.102, 73496.9.110, 73496.9.112 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 428/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 428/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 024015 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 427/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 427/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 024020 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 426/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 426/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 024014 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 425/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 425/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 024016 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 424/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 424/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 024013 в землището на с. Долец, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 423/19.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 423/19.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 024010 в землището на с. Долец, общ. Дулово

България в Юнеско

Галерия