За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3519/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3519/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „1. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.3071.5 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ II-3071, кв. 177 по плана на гр. Силистра;

2. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8892.1 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ III-6276, 8930, кв. 162 по плана на гр. Силистра;

3. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8892.2 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ III-6276, 8930, кв. 162 по плана на гр. Силистра;

4. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8715.1 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ XII-8715, кв. 189 по плана на гр. Силистра;

5. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8715.2 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ XII-8715, кв. 189 по плана на гр, Силистра;

6. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8715.3 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ XII-8715, кв. 189 по плана на гр. Силистра;

7. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.1429.1 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-1429, кв. 136 по плана на гр. Силистра;

8. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.1321.1 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-1321, кв. 189 по плана на гр. Силистра;

9. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8723.1 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-8723, кв. 110 по плана на гр. Силистра;

10. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8723.2 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-8723, кв. 110 по плана на гр. Силистра;

11. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8630.1 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-8630, кв. 197 по плана на гр. Силистра;

12. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8630.2 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-8630, кв. 197 по плана на гр. Силистра;

13. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8630.3 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-8630, кв. 197 по плана на гр. Силистра;

14. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8630.4 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ I-8630, кв. 197 по плана на гр. Силистра;

15. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8597.8 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ III-4319, 4323, 4339, 8597, 8599, 8600 кв. 1 по плана на гр. Силистра;

16. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8597.9 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ III-4319, 4323, 4339, 8597, 8599, 8600 кв. 1 по плана на гр. Силистра;

17. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8597.10 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ III-4319, 4323, 4339, 8597, 8599, 8600 кв. 1 по плана на гр. Силистра;

18. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8626.3 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ V-8626, кв. 20 по плана на гр. Силистра;

19. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8626.4 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ V-8626, кв. 20 по плана на гр. Силистра;

20. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8626.5 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ V-8626, кв. 20 по плана на гр. Силистра.

21. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8709.7 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ V-8709, кв. 98 по плана на гр. Силистра;

22. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 66425.501.8709.8 по КК и КР на гр. Силистра, попадаща в УПИ V-8709, кв. 98 по плана на гр. Силистра;

23. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 41143.500.1287.1 по КК и КР на с. Калипетрово, попадаща в УПИ I-„за ОЖС и мшзини“, кв. 31 по плана на с. Калипетрово, община Силистра;

24. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 41143.500.1287.4 по КК и КР на с. Калипетрово, попадаща в УПИ I-„за ОЖС и мшзини“, кв. 31 по плана на с. Калипетрово, община Силистра;

25. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 41143.500.213.1 по КК и КР на с. Калипетрово, попадаща в УПИ I-„за ОЖС“,  кв. 114 по плана на с. Калипетрово, община Силистра;

26. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 41143.500.213.2 по КК и КР на с. Калипетрово, попадаща в УПИ I-„за ОЖС“,  кв. 114 по плана на с. Калипетрово, община Силистра;

27. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 41143.500.213.3 по КК и КР на с. Калипетрово, попадаща в УПИ I-„за ОЖС“,  кв. 114 по плана на с. Калипетрово, община Силистра;

28. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1892 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на с. Айдемир, община Силистра;

29. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1893 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на с. Айдемир, община Силистра;

30. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1894 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на с. Айдемир, община Силистра;

31. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1895 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на е. Айдемир, община Силистра;

32. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1896 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на с. Айдемир, община Силистра;

33. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1897 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на с. Айдемир, община Силистра;

34. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1898 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на с. Айдемир, община Силистра;

35. Инвестиционно проектиране за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 00895.502.1899 по КК и КР на с. Айдемир, попадаща в УПИ I-„за о6ш. и жил. застр.“,  кв. 143 по плана на с. Айдемир, община Силистра.” 

Писмо до възложителя с изх. № 3518/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3518/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и промяна предназначението на съществуващ самостоятелен обект - склад за тютюн в склад за зърно и закупуване на модерна земеделска техника - трактор” с местоположение имот с номер 77308.500.2 по КККР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 3506/29.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3506/29.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и подсигуряване на процеса на производство на земеделска продукция в Оранжериен комплекс - гр. Мартен, остердством ремонт на конструкция и улици (на 1-ви и 2-ри блок), както и закупуване на нови машини, земеделска техника и оборудване” с местоположение имот с номер 000183 в землището на гр. Мартен, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3500/29.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3500/29.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Строителство на Базова станция № 4774” с местоположение УПИ I, кв. 4 по плана на с. Сеново, общ. Ветово 

Писмо до възложителя с изх. № 3499/29.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3499/29.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща промишлена сграда от кухня и столова към Зита в шоурум-магазин, сервиз за автомати на самообслужване и складове” с местоположение имот с номер 63427.3.489 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3490/28.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3490/28.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на кафе-бар в бистро” с местоположение имот с номер 40422.505.2191 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3489/28.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3489/28.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Пешеходна пасарелка над канал в с. Мечка, общ. Иваново” с местоположение канал в кв. 26 по плана на с. Мечка, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3488/28.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3488/28.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Пристройка за жилищни нужди към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 24030.501.1334.1 по КККР на гр. Дулово” 

Писмо до възложителя с изх. № 3486/28.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3486/28.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на помещения на втори и трети етаж в съществуваща офис-сграда” с местоположение имот с номер 63427.2.542 по КККР на гр. Русе

Галерия