За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5970/22.12.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на подвижна система за капково напояване” с местоположение поземлени имоти №№ 023018, 023022, 024001, 031014, 037006, 039011, 039028, 041026, 048010 и 069066 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 4632/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4632/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на площадка за компостиране на открито с редове без принудително аериране, част от инвестиционен проект: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за регион Борово-Бяла” с местоположение имот с номер 000960 в землището на гр. Бяла, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 4631/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4631/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в медицински център” с местоположение имот с номер 63427.2.2601.6.68 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4630/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4630/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от лавандула” с местоположение имоти с номера 036014, 036017, 036018, 036019, 036025, 036026, 044017, 044018, 045001, 049001, 061005, 061006, 131010, 131011, 047008, 134003, 134004 и 135001 в землището на гр. Лозница, община Лозница, с местоположение имоти с номера 000323, 019009, 013021, 013022, 079006, 063010, 063011, 063037, 051004 и 065001 в землището на с. Трапище, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 4629/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4629/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР” с местоположение УПИ X-1644 и УПИ XI-895, кв. 55 в землището на гр. Мартен, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4628/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4628/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения-вишни и лека телена ограда” с местоположение имот с номер 078003 в землището на с. Помен, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 4627/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4627/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизиране на земеделско стопанство, чрез закупуване на селскостопанска  сграда, земеделска техника, машина за производство на брикети, компютърна конфигурация и изграждане на система за сигурност” с местоположение имот с номер 022004 в землището на с. Горичево, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 4626/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4626/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР” с местоположение имот с номер 63427.10.366 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4625/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4625/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Кабелна мрежа за пренос на данни на Булсатком ЕАД в съществуваща канална мрежа на БТК АД” на територията на гр. Силистра, община Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 4624/20.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4624/20.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение УПИ XXXII-627, кв. 24 в землището на гр. Дулово, община Дулово

Галерия