За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2514/27.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2514/27.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и разширение на склад за течни суровини и склад за готова продукция към "Цех за дребна разфасовка на антифриз и течност за чистачки"” с местоположение имот с номер 106010 в землището на с. Мечка, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2485/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2485/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на пчелните семейства и модернизация на съществуващ пчелин” с местоположение УПИ II-11, кв. 38 по плана на с. Стамболов, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2484/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2484/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на пчелните семейства и модернизация на съществуващ пчелин ” с местоположение УПИ IV-36, кв. 14 по плана на с. Пет Кладенци, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2483/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2483/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на пчелните семейства и модернизация на съществуващ пчелин” с местоположение имот с идентификатор 00415.173.502 по КК и КР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2482/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2482/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на пчелни семейства ” с местоположение имот, намиращ се на ул. Райна Княгиня № 2 в гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2481/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2481/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета и модернизация на съществуващ пчелин и отглеждане на земеделски култури ” с местоположение имот с номер 320008 в землището на с. Божурово и имот с номер 000009 в землището на с. Задруга, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2476/26/.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2476/26/.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод с дължина 300 м” с местоположение УПИ I, кв. 77 по плана на с. Лудогорци, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2475/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2475/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към същствуваща жилищна сграда ” с местоположение имот с идентификатор 61710.504.3173 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2474/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2474/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда ” с местоположение УПИ III-63, кв. 2 по плана на с. Вокил, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2473/26.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2473/26.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване на склад от сглобяема метална конструкция и термопанели за съхранение и продажба на употребявани авточасти, внос от чужбина ” с местоположение имот с идентификатор 63427.306.124 по КК и КР на гр. Русе

Галерия