За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3392/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3392/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка в с. Манастирско, общ. Лозница” с местоположение УПИ 72, кв. 7

Писмо до възложителя с изх. № 3391/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3391/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка в с. Чудомир, общ. Лозница” с местоположение УПИ II, кв. 16А 

Писмо до възложителя с изх. № 3390/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3390/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на Народно читалище Пробуда 1912 - гр. Лозница” с местоположение УПИ I, кв. 28 в землището на гр. Лозница, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3389/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3389/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места в общ. Лозница” в землището на с. Лозница, с. Сейдол, с. Студенец, с. Бели Лом, с. Веселина и с. Ловско, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 3388/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3388/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на общински пътища в община Лозница” с местоположение имоти 000146, кв. 26, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 51; 000065, 000145, 000153, кв. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 000114, 000167, кв. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 000115, 000117, кв. 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 000265, кв. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 19 (RAZ 1088, RAZ 2080, RAZ 2083, RAZ 2085) в землищата на с. Ловско, с. Студенец, с. Градина, с. Сейдол, с. Крояч и с. Каменар, община Лозница 

Писмо до възложителя с изх. № 3385/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3385/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Бяла” в землището на гр. Бяла, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3384/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3384/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4651” с местоположение имот с номер 63427.8.648 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3383/20.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3383/20.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение УПИ XXI-1855, кв. 95 в землището на с. Ряхово, община Сливо поле 

Галерия