За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2182/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2182/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение от съществуващ водопровод по ул. Въча до ПИ с идентификатор 41143.500.1620 по КК и КР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № 2181/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2181/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Базова станция № 4783” с местоположение УПИ ХIII-селкооп, кв. 12 по плана на с. Вокил, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2179/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2179/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на транжорна и магазин” с местоположение УПИ ХХХI-780, кв. 34 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2178/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2178/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на електрическо захранване чрез полагане на електрически кабел 20 kV и монтаж на мачтов трансформаторен пост (МТП) 20/0.4 kV” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.44 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2177/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2177/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на предприятие за преработка и разфасоване на пчелен мед” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.7230 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2176/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2176/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Базова станция №4986” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.151.388 по КК и КР на с. Ряхово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2175/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2175/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на млекосъбирателен пункт в смесен магазин” с местоположение УПИ VI-854, кв. 36 по плана на с. Брестовене, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2174/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2174/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 45 дка орехови насаждения” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.33.17, 66425.33.18, 66425.33.23 и 66425.33.22 по КК и КР на гр. Силистра катор 63427.2.2136.5.19) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2173/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2173/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в кафе-аператив” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2136 (самостоятелен обект в идентификатор 63427.2.2136.5.19) по КК и КР на гр. Русе

Галерия