За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2969/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2969/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 220008 и 623002 в землището на с. Мечка, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2968/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2968/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 835010 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2967/13.09.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2967/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от склад за едрогабаритни автомобилни части в работилница за смяна на гуми” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.300 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2966/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2966/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на КПИИ съгласно чл. 150 от ЗУТ” с местоположение УПИ IX-117 и УПИ X-1098, кв. 31 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2965/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2965/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в кафе-аперитив” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.428 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2964/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2964/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 40422.128.14 по КК и КР на гр. Кубрат с цел отреждането на същия за производствени и складови дейности - производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция”

Писмо до възложителя с изх. № 2963/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2963/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 000136 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2962/13.09.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2962/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на зелена площ и изграждане на площадка за детски игри и кът за отдих” с местоположение УПИ I, кв. 12 по плана на село Иван Шишманово, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2961/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2961/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Възстановяване на стара селска къща в с. Ценово за създаване на етнографска сбирка за съхранение на местния бит и култура” с местоположение УПИ XXIV, кв. 36 по плана на село Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2960/13.09.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2960/13.09.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на съвременни условия за съхранение и атрактивно експониране на местното природно и културно наследство в посетителски център - село Новград” с местоположение УПИ I-216, кв. 45 по плана на село Новград, общ. Ценово

Галерия