За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2138/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2138/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Чипровци № 14, бл. Клисура, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2137/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2137/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Д. Дебелянов № 1, бл. Иван Дечев, вх. 3, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2136/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2136/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Чипровци № 1, бл. Скъта, вх. Б, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2135/26.06.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  2135/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24150.53.36, с. Духовец, община Исперих” 

Писмо до възложителя с изх. № 2134/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2134/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24150.53.32, с. Духовец, община Исперих” 

Писмо до възложителя с изх. № 2133/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2133/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24150.53.31, с. Духовец, община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 2132/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2132/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.158.1939 по КК на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2131/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2131/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот с идентификатор 63427.2.1484 по КК на гр. Русе” 

Галерия