За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Дейности по ремонт и реконструкция на църква "Свето Възнесение Господне"и подобряване на прилежащите ѝ пространства” с местоположение УПИ I, кв. 83 по плана на село Караманово, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и слънцезащитно съоръжение” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.936 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2469/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2469/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение УПИ I-673, кв. 14 по плана на село Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2468/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2468/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин, офис и работилница за енергоефективни технологии” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7202 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2467/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2467/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение имот 150005 в землището на село Старо село, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2466/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2466/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от апартамент в офиси и изграждане на външно стълбище към тях” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3715.1 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2465/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2465/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на две вилни сгради” с местоположение УПИ I-1687, II-1687, кв. 116 по плана на село Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2464/25.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2464/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на метален навес със соларни панели и монтиране на хладилна камера” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.65 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2463/25.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2463/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 61710.613.5157 по КК и КР на гр. Разград, предвиждащ промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането й "За смесено предназначение" и изграждане на открита площадка за експониране и продажба на селскостопанска техника”

Писмо до възложителя с изх. № АО 3767/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 3767/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПЗ за ПИ с идентификатори 63427.181.3 (нива) и 63427.181.4 (за друг вид производствен, складов обект) по КП на гр. Русе, предвиждащ обединяване на двата имота чрез промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на две двуетажни сгради с офисно, търговско и производствено предназначение”

Галерия