За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 948/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  948/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопански инвентар” с местоположение ПИ с номер 085043 в землището на гр. Сливо поле 

Писмо до възложителя с изх. № 947/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  947/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки” с местоположение УПИ пл. № 51 по плана на с. Черковна, общ. Дулово 425.500.3333 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 946/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  946/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за склад” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3333 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 945/08.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  945/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на магазин за авточасти в магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.873 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 944/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  944/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Обновяване на спортна площадка” с местоположение УПИ IV-училище, кв. 15, с. Черник, общ. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 943/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  943/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ XVII ДСО "Вторични материали", кв. 66 по плана на гр. Завет”

Писмо до възложителя с изх. № 942/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  942/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за селскостопанска техника” с местоположение УПИ XXX, кв. 61 по плана на с. Бисерци, общ. Кубрат 

Писмо до възложителя с изх. № 941/08.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  941/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 47336.0.1725 в стопански двор - гр. Мартен, общ. Русе, с цел складово застрояване - складове за селскостопанска техника и инвентар”

Писмо до възложителя с изх. № 940/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  940/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Разделяне на съществуващ търговски обект в гр. Разград на два самостоятелни магазина за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6371 по КК на гр. Разград на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 939/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  939/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на покрита тераса към кафе-бар” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1938 по КК и КР на гр. Дулово  с. Айдемир, общ. Силистра по КК и КР на гр. Русе

Галерия