За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2074/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2074/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на индивидуална жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.31.17 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 2073/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2073/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване на паметник "Християнски кръст” с местоположение с № 000379 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2072/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2072/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк” с местоположение имоти с №№ 000103, 000105, 000106, 000512 и 000515 в землището на с. Долна студена, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2071/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2071/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк” с местоположение имот с № 000010 в землището на с. Пиперково, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2070/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2070/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк” с местоположение имот с № 000010 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2069/18.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2069/18.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк” с местоположение имоти с №№ 000203, 000308, 000801, 000501 и 000601 в землището на с. Беляново, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2033/16.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2033/16.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща базова станция RAZ0048-Пчелина” с местоположение имот с № 002078 в землището на с. Пчелина, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2032/16.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2032/16.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща базова станция RAZ0012-Орел” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.129 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2031/16.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2031/16.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.2093 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2030/16.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2030/16.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка с цел разширение на съществуващо месопреработвателно предприятие” с местоположение УПИ , кв. 156 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново

Галерия