За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2127/26.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2127/26.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24150.53.35, с. Духовец, община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 2104/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2104/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Обслужващи улици от ОТ 8082 до ОТ 8099 и от ОТ 8092 - ПИ с идентификатор 63427.6.8 по КК на гр. Русе” . Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2103/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2103/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение поземлен имот с идентификатор УПИ XIV-2006, кв. 3 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2102/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2102/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Ремонт и реконсрукция на път III-213 о.п. Силистра-Айдемир-Силистра-Калипетрово-о.п. Силистра в чертите на гр. Силистра (ул. Тутраканска и бул. Велико Търново) от км 7+850 до км 9+235” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.514.300, 66425.514.290, 66425.501.8859 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2101/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2101/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на складове 1 и 2 за съхранение на моделна екипировка, реконструкция на покрив на съществуваща складова сграда и навес на съществуващо газо регулаторно табло (ГРТ)” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2100/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2100/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Киев № 7, бл. Добри Христов, вх. А, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2099/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2099/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Чипровци № 1, бл. Скъта, вх. Е, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2098/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2098/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Чипровци № 27, бл. Лозен планина, вх. Б, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2097/24.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2097/24.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Д. Дебелянов № 1, бл. Иван Дечев, вх. А, гр. Русе” 

Галерия