За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 999/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 999/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение УПИ IX, кв. 596 по плана на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 998/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 998/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение УПИ I, кв. 307 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 997/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 997/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда с търговски обект, разположен на първия етаж” с местоположение УПИ VI-1206, кв. 66 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 996/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 996/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на пет етажа с подземен паркинг и магазин на първи етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1736 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 995/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 995/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „ЧИ на ПУП-ПР на пл. 1058 и пл. 1057, които попадат в УПИ XVIII-СД горивни и строителни от кв. 66 на гр. Завет, предвиждащ разделянето им на УПИ XXI-1057 и УПИ X-1058 с цел отреждането им за „производствени и складови дейности” 

Писмо до възложителя с изх. № 994/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 994/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Инвестиционно проектиране и изграждане на покрит паркинг за селскостопанска техника” с местоположение УПИ X-266, кв. 76 по плана на с. Бабук, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 990/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 990/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „КПИИ за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ IX-918, кв. 23 по плана на с. Горно Абланово , предвиждащ реконструкция на обект Културен център /читалище/ "Игнат Канев"- преустройство и пристройка” 

Писмо до възложителя с изх. № 989/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 989/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в снек-бар” с местоположение УПИ XVI, кв. 82 по плана на гр. Завет

Галерия